RE: [sccpartners] Strip Club Work John Freitag 09 Aug 2010 11:19 EDT