RE: [sccpartners] Pietra Bedonia info John Freitag 11 Sep 2012 09:00 EDT